Temperatura kože

Učinek hladilnega gela Ice Power na temperaturo kože

Sprememba temperature kože po nanosu hladilnega gela Ice Power*

Številne termografske študije dokazujejo, da hladilni gel Ice Power zniža temperaturo kože za 5–7 °C. Fizični hladilni učinek mentola in etanola je daljši od tradicionalne hladilne terapije, zato je lajšanje bolečine učinkovitejše.

*Izvleček: World Institute of Pain 4.-6.2.2012: Cold gel effects verified by thermal skin sensors and simultaneous dynamic thermography (Učinki hladilnega gela s preverjanjem toplotnih senzorjev v koži in s simultano dinamično termografijo), Airaksinen O. idr.